Súp lơ Vietgap

Xuất xứ:

Giá: 25.000

Súp lơ xanh – trắng của Hợp tác xã Đông xuân trồng theo quy trình Vietgap

Danh mục: