Rau lá (Muống – cải ngọt- mùng tơi ..) Vietgap

Xuất xứ:

Giá: 13.000

Rau lá theo mùa Rau muống- Rau cải ngọt – Cải xanh -Mùng tơi …của Hợp tác xã Đông xuân trồng theo quy trình Vietgap

Danh mục: