Nước mắm tĩn chai thủy tinh 40N đạm 500ml.

Xuất xứ:

Giá: 165.000