Nạc mông trâu Big Sun Ấn Độ

Xuất xứ:

Giá: 129.000