Măng tây VietGAP

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 58.500

Măng Tây của Hợp tác xã Đông xuân trồng theo quy trình Vietgap

Danh mục: