Khoai sọ Vietgap

Xuất xứ:

Giá: 17.500

Khoai sọ của Hợp tác xã Đông Xuân được trồng theo quy trình Vietgap

Danh mục: