Hành tây Vietgap

Xuất xứ:

Giá: 15.000

Hành tây Vietgap của hợp tác xã Đông xuân trồng theo quy trình Vietgap

Danh mục: