Hành khô Vietgap

Xuất xứ:

Giá: 30.000

Hành khô của Hợp tác xã Đông Xuân trồng theo quy trình Vietgap

Danh mục: