Đậu Cove Vietgap

Xuất xứ:

Giá: 17.500

Đậu Cove của Hợp tác xã Đông xuân được trồng theo quy trình VietGap

Danh mục: