Bí Ngòi VietGAP

Xuất xứ:

Giá: 21.500

Bí ngòi của Hợp tác xã Đông xuân trồng theo quy trình Vietgap

Danh mục: