Bí Đỏ VietGAP

Xuất xứ:

Giá: 15.000

Bí đỏ của Hợp tác xã Đông xuân trồng theo quy trình Vietgap

Danh mục: