Tuyển dụng

Tuyển dụng

2020

10/11

Hành Chính – Nhân Sự

– Yêu cầu bằng cấp: Đại học – Số lượng cần tuyển: 2 – Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định – Chức vụ: Nhân viên – Yêu

2020

10/11

Chuyên viên Digital Marketing

– Kinh nghiệm: 1 năm – Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu – Số lượng cần tuyển: 2 – Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định –

2020

10/11

Trợ lý kinh doanh

– Kinh nghiệm: Không yêu cầu – Yêu cầu bằng cấp: Trung cấp – Số lượng cần tuyển: 2 – Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định –

2020

10/11

Nhân viên kinh doanh online

– Kinh nghiệm: 1 năm – Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng – Số lượng cần tuyển: 5 – Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định – Chức