Tin tức

Thịt cấp đông

#thịt đông lạnh
# Thịt nhập khẩu
#Thịt an toàn
Thịt đông lạnh và thịt cấp đông khác gì nhau?
– Thịt đông lạnh là thịt sau khi giết mổ sơ chế chế biến được cho vào đông lạnh. Thời gian phân hủy của thịt là 15 phút sau khi giết mổ . Nếu sau thời gian này cho vào đông lạnh sẽ không tốt vì chúng ta vô hình chung đã lưu trữ vi khuẩn và một phần tế bào phân hủy .
– Thịt cấp đông là Thịt được làm lạnh sau khi giết mổ không quá 10 phút và sau đó được cấp đông pẻ nhiệt độ -45 độ C làm chín sinh hoá . Sau đó bảo quản suốt quá trình đến khi sử dụng ở nhiệt độ -18 đến -20 độ C và ở nhiệt độ này các tế bào ngủ lạnh và môi trường không thể hoạt động của vi khuẩn !
Như vậy Thịt cấp đông có thời gian lưu trữ dài tới 18 đến 24 tháng mà vẫn tươi ngon!
#Công ty cổ phần thực phẩm Mình Bạch -TrF
https://www.facebook.com/trfvietnam
Chúc Quý khách hàng sử dụng an toàn

Các tin liên quan